Rzeka Cetina przepływa przez Środkową Dalmację, od źródła w głębi lądu, do delty Omis, gdzie znajduje ujście w morzu. Jej górny przepływ jest szybszy, gdyż spieszy do morza przez kaniony i surowe skaliste występy, typowe dla dalmatyńskiej scenerii. Niższy odcinek rzeki jest nieco spokojniejszy. Przemienia się on stopniowo w bardziej płaskie sekcje osłonięte wysokimi ścianami kanionu oraz otoczone bujnymi łąkami.

Woda w rzece jest dość przejrzysta i czysta, dlatego też korzysta z niej wiele dalmatyńskich gospodarstw. Jest także bogata w życie zwierzęce i roślinne, które stanowi naturalne środowisko dziesiątek gatunków ptaków, a także pstrągów, które obficie wypełniają jej wody.