Cetina-elven renner gjennom sentrale Dalmatia fra sitt utløp dypt innenlands, til Omisdeltaet hvor den møter havet. Den øvre delen er raskere der den strømmer mot havet mellom dype daler og steinete områder typiske for det dalmatiske landskapet. Den nedre delen av elven er noe roligere, og sprer seg over flatere områder skjermet av dype dalvegger omringet av frodige enger.

Elvevannet er rent og klart, og leverer friskt vann til mange husholdninger i Dalmatia. Den er også rik på dyre- og planteliv, med dusinvis av fuglearter som har dette som sitt naturlige habitat, for ikke å nevne ørreten som det finnes mye av i dette vannet.